• Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 24/24
    0236. 627 82 82 - 093.627 82 82

Máy lọc nước Kangaroo

 
 
Máy lọc nước Kangaroo ngăn ngừa mỡ máu Omega KG110
Máy lọc nước Kangaroo ngăn ngừa mỡ máu Omega KG110
 5.290.000₫
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi KG108
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi KG108
 4.490.000₫
Máy lọc nước Kangaroo KG108 Không tủ có đèn UV
Máy lọc nước Kangaroo KG108 Không tủ có đèn UV
 5.590.000₫
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi lọc KG109 không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi lọc KG109 không vỏ tủ
 4.690.000₫
 
Máy lọc nước Kangaroo KG128 (Không vỏ tủ)
Máy lọc nước Kangaroo KG128 (Không vỏ tủ)
 4.690.000₫
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi lọc KG118 không tủ
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi lọc KG118 không tủ
 4.690.000₫
Máy lọc nước Kangaroo KG114 không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo KG114 không vỏ tủ
 4.390.000₫
Máy lọc nước kangaroo 9 lõi lọc KG109 đèn uv
Máy lọc nước kangaroo 9 lõi lọc KG109 đèn uv
 5.790.000₫
 
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG106 không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG106 không vỏ tủ
 3.790.000₫
Máy lọc nước Kangaroo KG103 UV không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo KG103 UV không vỏ tủ
 4.890.000₫
Máy lọc nước Kangaroo KG 104 UV không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo KG 104 UV không vỏ tủ
 5.090.000₫
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG107 không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG107 không vỏ tủ
 3.990.000₫
 
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi lọc KG117 không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi lọc KG117 không vỏ tủ
 4.390.000₫
Máy lọc nước Kangaroo KG102 (5 lõi lọc)
Máy lọc nước Kangaroo KG102 (5 lõi lọc)
 3.290.000₫
Máy lọc nước Kangaroo RO KG104 - 7 lõi không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo RO KG104 - 7 lõi không vỏ tủ
 3.990.000₫
Máy lọc nước kangaroo 6 lõi lọc KG116 không vỏ tủ
Máy lọc nước kangaroo 6 lõi lọc KG116 không vỏ tủ
 4.190.000₫
 
Máy lọc nước Kangaroo KG103 - Không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo KG103 - Không vỏ tủ
 3.790.000₫
Máy lọc nước RO-Bộ lọc 5 lõi-Công suất lớn KG105
Máy lọc nước RO-Bộ lọc 5 lõi-Công suất lớn KG105
 10.000.000₫
Máy lọc nước công suất lớn Kangaroo KG 300
Máy lọc nước công suất lớn Kangaroo KG 300
 15.500.000₫
Máy lọc nước công suất lớn Kangaroo KG 400
Máy lọc nước công suất lớn Kangaroo KG 400
 17.000.000₫