• Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 24/24
    0236. 627 82 82 - 093.627 82 82

Máy lọc nước Jenpec

 
 
Máy lọc nước USA-8000
Máy lọc nước USA-8000
 4.500.000₫
Máy lọc nước nóng lạnh Jenpec Mix 500B
Máy lọc nước nóng lạnh Jenpec Mix 500B
 7.900.000₫
Máy lọc nước ngăn ngừa mỡ máu Omega vỏ tủ VTU KG110
Máy lọc nước ngăn ngừa mỡ máu Omega vỏ tủ VTU KG110
 5.990.000₫
Máy lọc nước công suất lớn Jenpec MIX-100G
Máy lọc nước công suất lớn Jenpec MIX-100G
 22.000.000₫
 
Máy lọc nước công suất lớn Jenpec MIX-70G
Máy lọc nước công suất lớn Jenpec MIX-70G
 16.000.000₫
Máy lọc nước công suất lớn Jenpec MIX-50G
Máy lọc nước công suất lớn Jenpec MIX-50G
 11.000.000₫
Máy lọc nước Jenpec Community - Lọc nước công suất lớn
Máy lọc nước Jenpec Community - Lọc nước công suất lớn
 11.000.000₫
Máy lọc nước nóng lạnh Jenpec MIX 500C
Máy lọc nước nóng lạnh Jenpec MIX 500C
 6.200.000₫
 
Máy lọc nước Jenpec Standard - Lọc nước nấu ăn
Máy lọc nước Jenpec Standard - Lọc nước nấu ăn
 3.600.000₫
Máy lọc nước Jenpec Gold UV - Đèn UV diệt khuẩn
Máy lọc nước Jenpec Gold UV - Đèn UV diệt khuẩn
 5.600.000₫
Máy lọc nước Jenpec Canxi Water - Lọ nước nhiễm đá vôi
Máy lọc nước Jenpec Canxi Water - Lọ nước nhiễm đá vôi
 4.600.000₫
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000 UV có vỏ
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000 UV có vỏ
 6.400.000₫
 
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000C có tủ
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000C có tủ
 5.600.000₫
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000 có tủ
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000 có tủ
 5.200.000₫
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000 UV diệt khuẩn có tủ
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000 UV diệt khuẩn có tủ
 6.100.000₫
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000C - Có vỏ
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000C - Có vỏ
 5.200.000₫
 
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000 - Có tủ
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000 - Có tủ
 4.900.000₫
Máy lọc nước Jenpec MIX 5000 - Có tủ
Máy lọc nước Jenpec MIX 5000 - Có tủ
 4.100.000₫
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000 UV diệt khuẩn - Không vỏ
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000 UV diệt khuẩn - Không vỏ
 5.900.000₫
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000C - Không vỏ
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000C - Không vỏ
 5.100.000₫
 
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000 - Không vỏ
Máy lọc nước Jenpec MIX-9000 - Không vỏ
 4.700.000₫
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000 UV diệt khuẩn - Không vỏ
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000 UV diệt khuẩn - Không vỏ
 5.600.000₫
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000C - Không vỏ
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000C - Không vỏ
 4.700.000₫
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000B(màu xanh) - Không vỏ
Máy lọc nước Jenpec MIX-8000B(màu xanh) - Không vỏ
 4.400.000₫
 
Máy lọc nước Jenpec Mix-8000 - Không vỏ
Máy lọc nước Jenpec Mix-8000 - Không vỏ
 4.400.000₫
Máy lọc nước Jenpec Mix-5000 - Không vỏ
Máy lọc nước Jenpec Mix-5000 - Không vỏ
 3.600.000₫
Máy lọc nước thông minh JENPEC SMART I-9000
Máy lọc nước thông minh JENPEC SMART I-9000
 6.599.000₫
Lõi lọc số 7 Jenpec (Alkaline)
Lõi lọc số 7 Jenpec (Alkaline)
 550.000₫
 
Lõi lọc số 8 Jenpec (Maifan)
Lõi lọc số 8 Jenpec (Maifan)
 700.000₫
Tủ kính cường lực Jenpec
Tủ kính cường lực Jenpec
 600.000₫
Lõi bóng gốm Ceramic
Lõi bóng gốm Ceramic
 300.000₫
Lõi lọc số 3 Jenpec (Carbonblock)
Lõi lọc số 3 Jenpec (Carbonblock)
 90.000₫
 
Lõi lọc số 2 Jenpec (Than hoạt tính CTO)
Lõi lọc số 2 Jenpec (Than hoạt tính CTO)
 90.000₫
Lõi lọc số 5 Jenpec CL-T33
Lõi lọc số 5 Jenpec CL-T33
 300.000₫
Lõi lọc số 6 Jenpec (lõi tạo Oxy)
Lõi lọc số 6 Jenpec (lõi tạo Oxy)
 450.000₫
Lõi lọc số 1 Jenpec pp 5 Micro
Lõi lọc số 1 Jenpec pp 5 Micro
 80.000₫