• Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 24/24
    0236. 627 82 82 - 093.627 82 82

Máy hút mùi Taka

 
 
Máy hút mùi Taka HT90B
Máy hút mùi Taka HT90B
11.800.000₫9.440.000₫
Máy hút mùi Taka HT90A
Máy hút mùi Taka HT90A
11.800.000₫9.440.000₫
Máy hút mùi Taka HD19I
Máy hút mùi Taka HD19I
13.800.000₫11.040.000₫
Máy hút mùi Taka HD19E
Máy hút mùi Taka HD19E
13.800.000₫11.040.000₫
 
Máy hút mùi Taka HC70E
Máy hút mùi Taka HC70E
4.850.000₫4.120.000₫
Máy hút mùi Taka HA80RC
Máy hút mùi Taka HA80RC
9.500.000₫7.600.000₫
Máy hút mùi Taka HA70I
Máy hút mùi Taka HA70I
4.850.000₫4.120.000₫
Máy hút mùi Taka HA70E
Máy hút mùi Taka HA70E
4.850.000₫4.120.000₫
 
Máy hút mùi Taka HA60RC
Máy hút mùi Taka HA60RC
8.800.000₫7.040.000₫
Máy hút mùi Taka H90IT
Máy hút mùi Taka H90IT
8.900.000₫7.120.000₫
Máy hút mùi Taka H90ID
Máy hút mùi Taka H90ID
11.800.000₫9.440.000₫
Máy hút mùi Taka H90C
Máy hút mùi Taka H90C
7.880.000₫6.300.000₫
 
Máy hút mùi Taka H90B
Máy hút mùi Taka H90B
6.200.000₫4.960.000₫
Máy hút mùi Taka H90A
Máy hút mùi Taka H90A
7.880.000₫6.300.000₫
Máy hút mùi Taka H70C
Máy hút mùi Taka H70C
7.680.000₫6.140.000₫
Máy hút mùi Taka H70B
Máy hút mùi Taka H70B
5.980.000₫4.780.000₫
 
Máy hút mùi Taka H70A
Máy hút mùi Taka H70A
7.680.000₫6.140.000₫
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-1370EB
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-1370EB
2.550.000₫2.040.000₫
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-1370ES
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-1370ES
2.650.000₫2.120.000₫
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-260B
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-260B
3.100.000₫2.480.000₫
 
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-260S
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-260S
3.200.000₫2.560.000₫
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-0270B
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-0270B
2.750.000₫2.200.000₫
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-0270S
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-0270S
2.950.000₫2.360.000₫
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-270B
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-270B
2.750.000₫2.200.000₫
 
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-270S
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-270S
2.950.000₫2.360.000₫
Máy hút mùi Taka TK-270W2
Máy hút mùi Taka TK-270W2
2.950.000₫2.360.000₫
Máy hút mùi Taka TK-270W1
Máy hút mùi Taka TK-270W1
3.250.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-1370I
Máy hút mùi cổ điển Taka TK-1370I
3.950.000₫3.040.000₫
 
Máy hút mùi Taka TK-160E
Máy hút mùi Taka TK-160E
3.950.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1317E
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1317E
4.500.000₫3.600.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1319E
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1319E
4.800.000₫3.840.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1317I
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1317I
4.980.000₫3.980.000₫
 
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1319I
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1319I
5.200.000₫4.160.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-170E
Máy hút mùi ống khói Taka TK-170E
5.500.000₫4.400.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190E
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190E
5.800.000₫4.640.000₫
Máy hút mùi Taka TK-170M
Máy hút mùi Taka TK-170M
6.600.000₫5.280.000₫
 
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1270M
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1270M
6.450.000₫5.040.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290M
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290M
6.650.000₫5.200.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190EI
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190EI
6.850.000₫5.400.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190I
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190I
6.500.000₫5.200.000₫