• Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 24/24
    028.62 66 7979 - 0938.579 579

Máy hút mùi - Máy khử mùi

 
 
Máy hút mùi Faber FB 2726-90
Máy hút mùi Faber FB 2726-90
4.800.000₫4.080.000₫
Máy hút mùi Faber FB 2726-70
Máy hút mùi Faber FB 2726-70
4.600.000₫3.910.000₫
Máy hút mùi Faber Flexa 70
Máy hút mùi Faber Flexa 70
3.500.000₫2.975.000₫
Máy hút mùi Faber Flexa hip 70
Máy hút mùi Faber Flexa hip 70
5.200.000₫4.420.000₫
 
Máy hút mùi Faber FB 2726-60
Máy hút mùi Faber FB 2726-60
4.000.000₫3.400.000₫
Máy hút mùi Faber FB-Value
Máy hút mùi Faber FB-Value
5.900.000₫5.015.000₫
Máy hút mùi Bosch DWB097J50
Máy hút mùi Bosch DWB097J50
26.650.000₫19.890.000₫
Máy hút mùi Bosch DWB098E51
Máy hút mùi Bosch DWB098E51
23.680.000₫18.990.000₫
 
Máy hút mùi Bosch DWW098E50
Máy hút mùi Bosch DWW098E50
22.350.000₫17.990.000₫
Máy hút mùi Bosch DWW077A50
Máy hút mùi Bosch DWW077A50
21.320.000₫15.890.000₫
Máy hút mùi Bosch DWB097A50
Máy hút mùi Bosch DWB097A50
19.840.000₫14.780.000₫
Máy hút mùi Bosch DWB077A50
Máy hút mùi Bosch DWB077A50
18.650.000₫13.890.000₫
 
Máy hút mùi Bosch DWB097A52
Máy hút mùi Bosch DWB097A52
15.850.000₫12.890.000₫
Máy hút mùi Bosch DWB067A50
Máy hút mùi Bosch DWB067A50
17.180.000₫12.289.000₫
Máy hút mùi Bosch DHI625R
Máy hút mùi Bosch DHI625R
6.800.000₫3.400.000₫
Máy hút mùi Bosch DWB07W651
Máy hút mùi Bosch DWB07W651
12.900.000₫9.290.000₫
 
Máy hút mùi Fagor AF3-947XA
Máy hút mùi Fagor AF3-947XA
 9.000.000₫
Máy hút mùi Fagor AF3-647XA
Máy hút mùi Fagor AF3-647XA
 7.500.000₫
Máy hút mùi Fagor CFS-70AXA
Máy hút mùi Fagor CFS-70AXA
 17.950.000₫
Máy hút mùi Capri CR-139H
Máy hút mùi Capri CR-139H
12.880.000₫Giá bán: Liên hệ
 
Máy hút mùi Chefs EH-NAD90
Máy hút mùi Chefs EH-NAD90
7.990.000₫7.190.000₫
Máy hút mùi Chefs EH-NAD70
Máy hút mùi Chefs EH-NAD70
7.490.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kaff KF-AT900
Máy hút mùi Kaff KF-AT900
52.800.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kaff KF-GB 991
Máy hút mùi Kaff KF-GB 991
13.680.000₫Giá bán: Liên hệ
 
Máy hút mùi Kaff KF-GB 9368
Máy hút mùi Kaff KF-GB 9368
13.680.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kaff KF-GB901
Máy hút mùi Kaff KF-GB901
8.860.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kaff KF-GB 902
Máy hút mùi Kaff KF-GB 902
6.850.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kaff KF-70I
Máy hút mùi Kaff KF-70I
5.120.000₫Giá bán: Liên hệ
 
Máy hút mùi Kaff KF-738I
Máy hút mùi Kaff KF-738I
4.860.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kaff KF-703B
Máy hút mùi Kaff KF-703B
4.580.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kaff KF-GB 906
Máy hút mùi Kaff KF-GB 906
 Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kaff KF-GB 706
Máy hút mùi Kaff KF-GB 706
 Giá bán: Liên hệ
 
Máy hút mùi Kaff KF-GB 905
Máy hút mùi Kaff KF-GB 905
 Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kaff KF-GB 705
Máy hút mùi Kaff KF-GB 705
 Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kaff  KF-701I
Máy hút mùi Kaff KF-701I
3.490.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kocher K-8290
Máy hút mùi Kocher K-8290
5.790.000₫Giá bán: Liên hệ
 
Máy hút mùi Kocher K-8270
Máy hút mùi Kocher K-8270
5.590.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kocher K-8990
Máy hút mùi Kocher K-8990
 Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kocher K-8970
Máy hút mùi Kocher K-8970
 Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Kocher K-8670
Máy hút mùi Kocher K-8670
 Giá bán: Liên hệ