• Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 24/24
    0236. 627 82 82 - 093.627 82 82

Máy hút mùi - Máy khử mùi

 
 
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1319E
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1319E
4.800.000₫3.840.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1317I
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1317I
4.980.000₫3.980.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1319I
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1319I
5.200.000₫4.160.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-170E
Máy hút mùi ống khói Taka TK-170E
5.500.000₫4.400.000₫
 
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190E
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190E
5.800.000₫4.640.000₫
Máy hút mùi Taka TK-170M
Máy hút mùi Taka TK-170M
6.600.000₫5.280.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1270M
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1270M
6.450.000₫5.040.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290M
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290M
6.650.000₫5.200.000₫
 
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190EI
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190EI
6.850.000₫5.400.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190I
Máy hút mùi ống khói Taka TK-190I
6.500.000₫5.200.000₫
Máy hút mùi đảo Taka TK-190P
Máy hút mùi đảo Taka TK-190P
6.600.000₫5.280.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-170EI
Máy hút mùi ống khói Taka TK-170EI
6.650.000₫5.320.000₫
 
Máy hút mùi ống khói Taka TK-170I
Máy hút mùi ống khói Taka TK-170I
6.200.000₫4.960.000₫
Máy hút mùi đảo Taka TK-190EC
Máy hút mùi đảo Taka TK-190EC
12.500.000₫10.000.000₫
Máy hút mùi Taka TK-190LX
Máy hút mùi Taka TK-190LX
10.800.000₫8.640.000₫
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290LX
Máy hút mùi ống khói Taka TK-1290LX
14.800.000₫11.840.000₫
 
Máy hút mùi Abbaka AB-702R
Máy hút mùi Abbaka AB-702R
3.400.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Abbaka AB-602R
Máy hút mùi Abbaka AB-602R
3.200.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-C70 INOX
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-C70 INOX
3.200.000₫2.720.000₫
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-C60 INOX
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-C60 INOX
3.100.000₫2.635.000₫
 
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-C70 Black
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-C70 Black
3.000.000₫2.550.000₫
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-C60 Black
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-C60 Black
2.900.000₫2.465.000₫
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-0270S
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-0270S
3.200.000₫2.720.000₫
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-0260S
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-0260S
3.100.000₫2.635.000₫
 
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-0270B Black
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-0270B Black
3.000.000₫2.550.000₫
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-0260B Black
Máy hút mùi cổ điển Abbaka AB-0260B Black
2.900.000₫2.464.000₫
Máy hút mùi Abbaka AB-9005I90
Máy hút mùi Abbaka AB-9005I90
20.760.000₫17.646.000₫
Máy hút mùi Abbaka AB-9005I75
Máy hút mùi Abbaka AB-9005I75
16.500.000₫Giá bán: Liên hệ
 
máy hút mùi Abbaka AB-901
máy hút mùi Abbaka AB-901
21.600.000₫18.360.000₫
Máy hút mùi Abbaka AB-98KV90
Máy hút mùi Abbaka AB-98KV90
11.000.000₫9.350.000₫
Máy hút mùi Abbaka AB-198KN90
Máy hút mùi Abbaka AB-198KN90
13.400.000₫11.390.000₫
Máy hút mùi Abbaka AB-198KN75
Máy hút mùi Abbaka AB-198KN75
13.200.000₫11.220.000₫
 
Máy hút mùi Abbaka AB-90PS-I90
Máy hút mùi Abbaka AB-90PS-I90
12.000.000₫10.200.000₫
Máy hút mùi Abbaka AB-69S
Máy hút mùi Abbaka AB-69S
11.800.000₫10.030.000₫
Máy hút mùi Abbaka AB-90PS
Máy hút mùi Abbaka AB-90PS
9.200.000₫7.820.000₫
Máy hút mùi Abbaka AB-75PS
Máy hút mùi Abbaka AB-75PS
9.000.000₫7.650.000₫
 
Máy hút mùi Abbaka AB-98KA90
Máy hút mùi Abbaka AB-98KA90
9.500.000₫Giá bán: Liên hệ
Máy hút mùi Abbaka AB-98KA75
Máy hút mùi Abbaka AB-98KA75
8.400.000₫7.140.000₫
Máy hút mùi ống khói Abbaka AB-688TOUCH 90
Máy hút mùi ống khói Abbaka AB-688TOUCH 90
6.800.000₫5.780.000₫
Máy hút mùi ống khói Abbaka AB-688TOUCH 70
Máy hút mùi ống khói Abbaka AB-688TOUCH 70
6.600.000₫5.610.000₫