Bộ nồi,chảo Berndes

 
 
Chảo Berndes Wokpan Vain Plus 32cm
Chảo Berndes Wokpan Vain Plus 32cm
 Giá bán: Liên hệ
Chảo Berndes Wokpan Alco 28 cm
Chảo Berndes Wokpan Alco 28 cm
 1.580.000₫
Chảo Berndes Schmorpfanne Plus 28cm
Chảo Berndes Schmorpfanne Plus 28cm
 Giá bán: Liên hệ
Chảo Berndes Sautepan Smart 28cm
Chảo Berndes Sautepan Smart 28cm
 2.850.000₫
 
Nồi Berndes Sautepan Injoy 28 cm
Nồi Berndes Sautepan Injoy 28 cm
 2.350.000₫
Chảo Berndes Sautepan Blance 28cm
Chảo Berndes Sautepan Blance 28cm
 2.550.000₫
Chảo Berndes Frypan Smart 24 cm
Chảo Berndes Frypan Smart 24 cm
 2.180.000₫
Chảo Berndes Agenda 28cm
Chảo Berndes Agenda 28cm
 1.790.000₫
 
Chảo Berndes Agenda 24cm
Chảo Berndes Agenda 24cm
 1.380.000₫
Chảo Berndes Pan Alco 28cm
Chảo Berndes Pan Alco 28cm
 1.380.000₫
Bộ nồi Berndes INJOY-063101
Bộ nồi Berndes INJOY-063101
 6.500.000₫
Bộ nồi Berndes Blance-021202
Bộ nồi Berndes Blance-021202
 5.980.000₫
 
Bộ nồi Berndes VANESSA-066200
Bộ nồi Berndes VANESSA-066200
 5.200.000₫
Bộ nồi chảo Berndes Alu-011202
Bộ nồi chảo Berndes Alu-011202
 4.980.000₫
Bộ nồi Berndes JUNA-066300
Bộ nồi Berndes JUNA-066300
 4.890.000₫
Nồi Berndes Vain-031167
Nồi Berndes Vain-031167
 3.280.000₫
 
Nồi Berndes INJOY-063237
Nồi Berndes INJOY-063237
 1.890.000₫
Nồi Berndes INJOY
Nồi Berndes INJOY
 2.980.000₫
Nồi Berndes BLANCE
Nồi Berndes BLANCE
 2.780.000₫
Bộ nồi Berndes MILLESIMA
Bộ nồi Berndes MILLESIMA
 4.790.000₫
 
Ấm đun nước Inox Charterhouse - 45777
Ấm đun nước Inox Charterhouse - 45777
 1.700.000₫
Bộ nồi Berndes SMART-078903
Bộ nồi Berndes SMART-078903
 5.980.000₫
Chảo Berndes Wokpan Inse-063570
Chảo Berndes Wokpan Inse-063570
 2.150.000₫
Chảo Brendes Frypan Stone-021271
Chảo Brendes Frypan Stone-021271
 2.880.000₫
 
Chảo Brendes Frypan Stone-021269
Chảo Brendes Frypan Stone-021269
 2.140.000₫
Chảo Brendes Frypan Stone-021270
Chảo Brendes Frypan Stone-021270
 2.380.000₫
Chảo Berndes Sautepan Injoy-063670
Chảo Berndes Sautepan Injoy-063670
 1.760.000₫
Chảo Berndes Sautepan Injoy-063666
Chảo Berndes Sautepan Injoy-063666
 1.460.000₫
 
Nồi hấp Berndes 24cm
Nồi hấp Berndes 24cm
 3.280.000₫